0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 439 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hồn xuyên đến ngu ngốc vô đạo Thương Trụ vương trên người, tê cả da đầu Đế Tân kích hoạt độc bá vạn giới hệ thống!

Vì không ở Phong Thần đại chiến bên trong bị hành hạ đến chết, Đế Tân bắt đầu kiếm chém Nữ Oa cung!

Sau đó lấy sức một người, sáng lập chí cao tiên triều thời đại!

Vạn tiên đến chầu cường thịnh phồn vinh!

Tiệt giáo giáo chủ: “Chung ta một đời, chỉ phục Đế Tân một người!”

Đạo giáo Tam Thanh: “Đại Thương như vậy thịnh cảnh, ta muốn đi nơi nào truyền đạo!”

Hồng Quân: “Ma thần quy mô lớn tấn công, Hồng Hoang cáo nguy, Đế Tân tốc cứu!”