0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 737 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một món tên là « quỷ dị kỷ nguyên » giả lập võng du buông xuống hiện thực, thế giới lập tức đại loạn, các địa luân hãm vì quỷ dị khu.

Mỗi người đóng vai bất đồng thân phận, công lược trò chơi, thu hoạch được trăm hoa đua nở quy tắc đặc tính. Căn cứ chuyên thuộc thiên phú, bất đồng chức nghiệp lộ tuyến, chế định công lược lộ tuyến.

Người chơi mỗi tháng rút ra chuyên thuộc thiên phú, mở ra tùy cơ bảng danh sách.

Chỉ có bảng một mới có thể thừa kế tháng trước chuyên thuộc thiên phú.

Cái gì? Địa ngục độ khó kém cỏi nhất chức nghiệp bắt đầu? Tao ngộ tiền sử nhất khó phó bản?

Xin lỗi! Bảng xếp hạng thay phiên ngồi, nhưng bảng một tuyệt đối là ta!

Đương trò chơi mở ra kia một khắc, phong tệ giả Trần Nghiệp lựa chọn một điều hoàn toàn khác biệt công lược lộ tuyến, phá vỡ mọi người tưởng tượng!