0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 78 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một khi xuyên qua tiên hiệp thế giới, làm Càn Dương Tông một phổ thông đệ tử Lý Dương không chút nào hoảng, hắn có một tòa ngộ đạo bia, chỉ cần cố gắng, liền có thu hoạch, một chứng vĩnh chứng.